بخور بحری

بخور بحری یکی از بزرگترین و نام آشنا ترین نوع بخور در بین کشورهایی است که به دریا راه دارند

درواقع در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس بخور بحری به فراوانی یافت میشود و کاربردهای متعددی دارد.

بخور بحری در بین کشورهای اسلامی بیشتر رواج دارد و کاربردهای بسیار زیادی از آن قید شده است

در گذشته ناخدای کشتی ها برای در امان ماندن از حمله یا ورود جنیان به درون کشتی و نفوذ در بین ملوانان از بخور بحری استفاده میکردند.

البته انگلیسی ها هم در سفرهای طولانی در اقیانوسها از بخور بحری استفاده میکردند تا در مقابل جنیان در امان باشند.

بخور بحری امروزه کاربردهای متفاوتی پیدا کرده یا در اصل میشه گفت که به مزایای بخور بحری بیشتر آگاه شدند.

بخور بحری یکی از قویترین و بالاترین نمونه زبان بند به شمار میرود.درواقع قویترین نوع طلسم زبانبند با بخور بحری انجام میشود.

بخور زار هم تا حدودی مشابه بخور بحری است اما بخور زار برای محبت بیشتر کاربرد دارد و در واقع بخور زار را برای طلسم محبت و بخور بحرب را برای طلسم زبانبند میشناسند.

بخور بحری میتواند باعث تغییر نظر فرد و یا جلب نظر شخص شود به همین سبب از آن در طلسم فروش جنس و زمین استفاده میشود.

بخور بحری و بخور زار را میتوان مکمل یکدیگر دانست و در کنار هم بودن این دو بخور شرایط کامل و جامع را سبب میشود.

بخور بحری یا جن بحری در واقع نوعی جن آبی است که در دریاها زندگی میکند و از بوی بخور مسرور شده و به رقص در می آید.

بخور بحری بهترین هدیه به جن قدرتمند بحری است و با دان بخور بحری به جن بحری میتوانید کارهای بسیاری را از آن موجو طلب کنید.

بخور بحری در تعاریف به داشتن زور و قدرت بسیار مشهور است.

بحور بحری حتی در حالتی که طلسم و دعا هم وجود نداشته باشد میتواند موجب دفع همزاد شود.

در تعاریف آماده است که اگر فردی سه بار یا پنج با خود را با بخور بحری دود دهد (یعنی دود را به سمت خودش بفرستند) تمامی همزاد ها یا موکلهای و یا جنیان از بدنش خارج میشوند.

علت خروج همزاد در حالت استفاده از بخور زار این چنین است:

چون موکل یا جن بحری بسیار قدرتمند است به محض ورود اش تمامی جنیان بد و شبه ها و همزاد ها شخص و مکان را ترک میکنند.

جن بحری کاملا مسلمان است و وارد بدن انسان نمیشود و درمکان هم ساکن نمیشود و فقط به مکان بخور دادن بخور بحری می آید و سریعا هم پس از پایان بخور به دریا باز میگردد.

بخور بحری و جن بحری مانند بخور زار و جن زار کاملا بیخطر و عموما مسلمان هستند.

بخور بحری بدون دعا و طلسم بهترین دافع جنیان و نابود کننده همزاد است.البته دعاها و طلسمات مکمل بخور بحری هم فراوان وجود دارند.

بخور بحری هم مانند بخور زار جنبه بخت گشایی دارد .

دریانوردان قدیمی جنوب ایران برای دختران و زنان خود بخور بحری درخانه دود میدادند.

بخور بحری بسیار زیاد رزق آور است و دود دادن آن در مغازه و فروشگاه و حتی نگهداری آن هم تاثیرات واضح و چشمگیری را دارا است.

کشور امارات متحده عربی طبق آمار بالاترین و بزرگترین مصرف کننده بخور بحری و بخور زار در جهان است.

شاید رونق و فروش بازار امارات ریشه در استفاده از بخور بحری در ایجاد رزق و روزی آنان دارد.

تجربیات شما در استفاده از بخور بحری چگونه است؟

آیا شما یا اطرافیانتان تا کنون از بخور زار استفاده کرده اید؟

از تاریخچه بخور زار و نحوه پیدایش آن خبر دارید؟

تجربات و دانش خود را با ما به اشتراک گذارید: