بخور سرخ

بخور سرخ یکی از بخورهای مهم در عرصه ی علوم غریبه است.

بخور سرخ را همه به عنوان بخور جدایی و فراق میشناسند و بخور سرخ دقیقا عکس و معکوس بخور زار است.

بخور سرخ باعث ایجاد نفرت و کینه و سردی بین دو نفر میشود ، در حالی که بخور زار دقیقا معکوس عمل کردی و دونفر را به شدت عاشق و شیفته ی یکدیگر میکند.

این شیفتگی در بخور زار به حدی است که حتی معایب یکدیگر را هم زیبا میبینند و بدون هم آرامش خاطر ندارند و فقط در کنار هم احساس خوشبختی و آرامش میکنند.

در مقابل بخور سرخ باعث نفرت بی اندازه میشود و هر زمان که دونفر در کنار یکدیگر باشند به شدت از هم متنفر شده و تاب و توان تحمل و دیدن یکدیگر را نخواهند داشت.

در هندوستان چنان به بخور سرخ اعتقاد دارند که به سبب وجود یک بخور سرخ به همراه یک مهمان در جشن عروسی چندین نفر کشته شدند.

درواقع ماجرا اینگونه است که بخور سرخ را عامل جدایی و طلاق و ماده اصلی در نوشتن طلسم فراق میدانند و بر این باور هستند که حتی وجود آن در جشن عروسی سبب جدایی میشود.

چندوقت پیش در خبر ها آمده بود که خانمی در یک جشن عروسی دعوت بوده که بهمراه خود بخور سرخ داشته و همین عامل باعث درگیری و کشته کشتار در این جشن شده.

با توجه به استفاده از بخور سرخ در نوشتن طلسم فراق و با وجه به پیامدهای نوشتن طلسم فراق شما نوشتن طلسم جدایی را چگونه ارزیابی میکنید.

آیا نوشتن طلسم فراق با بخور سرخ باعث افزایش آمار طلاق نمیشود؟

از سرگذشت و نحوه ی پدید آمدن بخور سرخ اطلاع دارید؟

آیا تاکنون خود و یا اطرافیانتان از بخور سرخ استفاده کردین؟نتیجه چه بوده است؟

تجربیات و نتایج خود را با ما به اشتراک بگذارید.

جهت عضویت در فروم انجمن به ایمیل ادمین وبسایت پیام دهید.