ورود اعضا

In God We Trust
ما به خداوند اعتقاد داریم


خداوندا بر محمد و خاندان محمد درود فرست [كسانی كه] درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و منشا و سرچشمه دانش و خاندان وحی [می باشند] خداوندا بر محمد و خاندان محمد درود فرست [كسانی كه] كشتی روان در گرداب های خطرناك [می باشند] كسی كه سوارش شد امان می یابد و كسی كه آن را رها نمود غرق می شود
مخاطبین آماده بهرمندی از اطلاعات علمی،پژوهشی شما پیرامون متافیزیک و علوم ماورا الطبیعه هسنتد.خوش آمدید

سایت “پرسه بزنیم” در سال ۱۳۹۴هجری شمسی توسط سه تن از دانشجویان ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه sedona و در راستای بررسی و معرفی علوم ماورایی و شناسایی ابرانسانها Superhuma در ایران(تهران) ایجاد گردید.
امید داریم که با عضویت و همکاری شما در این سایت ما را در شناسایی اساتید ناشناس علوم غریبه و یا ابرانسانهای دارای انرژی متافیزیکی در ایران یاری نمایید بخور زار حلیمه سرحانی

 

طراحان سایت:
سید محمدحسین موسوی نژاد
آرش حاتمی
میترا آملی مقدم
با تشکر ویژه از استاد ارجند خانم دکتر سرمدی.

بخور زار حلیمه سرحانی

مشاهده سایت دانشگاه علوم متافیزیک آمریکا و دانشگاه سدونا

https://images.dmca.com/Badges/_dmca_premi_badge_1.png?ID=b0c405ce-4610-4523-b89e-009ca1107113par3bezanim.ir Provider Click Here
Copyright © ۲۰۱۴ University of Metaphysics

University of Metaphysics
۲۰۸۱ West State Route 89A Suite #4
Mailing Address: 2675 West State Route 89A, #465
Sedona, AZ 86336 USA
In USA: 1-888-866-4685
International: 1-928-203-0730
Fax: 1-928-204-0543